[07.12.2017] Awaria zasilania na kampusie Ochota

W dniu 07.12.2017 r. około godziny 13:00 podczas prac budowlanych wystąpiła awaria zasilania na kampusie Ochota. W chwili obecnej urządzenia sieci szkieletowej pracują na zasilaniu awaryjnym.

W przypadku utrzymywania się awarii zasilania mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług  na kampusie Ochota.

[AKTUALIZACJA]

Około godziniy 15:10 zasilanie w węźle szkieletowym zostało przywrócone. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy prowadzącej prace w przeciągu kilku njabliższych godzin istnieje ryzyko wystąpienia kolejnych przerw.