Bezpieczeństwo


W ramach Działu Sieci Komputerowych UW funkcjonuje Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:

Zespół współpracuje z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz rządowym zespołem reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa powinno następować poprzez email lub telefon (rozmowy są nagrywane):

Zgłoszeń można dokonywać przez całą dobę, w godzinach pracy są obsługiwane na bieżąco, poza godzinami pracy są obsługiwane zgodnie z parametrami:

Zainteresowanych możliwością przeskanowania podatności swojej infrastruktury narzędziem  Nessus  prosimy o kontakt na net@adm.uw.edu.pl.