[08.05.2017] Dostępność usługi SAP

Około godziny 7:30 nastąpiła awaria skutkująca niedostępnością systemu SAP. Awaria została usunięta ok 10:15.