Dział Aplikacji Komputerowych

Dział Aplikacji Komputerowych jest jedną z jednostek zajmujących się obsługą informatyczną uczelni. Do jego zadań należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie uczelnią oraz wsparcie dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych.

Systemy obsługiwane przez DAK:

Kontakt

Prosimy kontaktować się z Działem Aplikacji Komputerowych przy użyciu poniższych adresów e-mail.

Uwaga! Niniejsza forma kontaktu adresowana jest przede wszystkim do pracowników administracji wydziałowych i administracji centralnej. Studenci oraz pracownicy naukowi powinni zwracać się o pomoc do dziekanatów, sekretariatów instytutów, sekcji studenckich oraz pełnomocników ds. USOS.