Dział Sieci Komputerowych

dsk

świadczy następujące usługi dla społeczności Uniwersytetu:

Zespół sieciowy odpowiada za:

zapewnienie łączności Internetowej oraz miedzy jednostkami UW
zarządzanie adresacją Internetową (IPv4, IPv6, DNS)
koordynacja dostępu do sieci bezprzewodowej UW w tym projekt eduroam
zapewnienie usług bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci UW (vpn)

Zespół administratorów systemowych odpowiada za sprawne działanie usług dla uniwersytetu oraz studentów. Administratorzy dbają m.in. o takie usługi jak poczta e-mail, systemy pracy grupowej, portal wewnętrzny oraz wszelkie aplikacje web związane z USOSem. Dodatkowo zespół odpowiada za systemy autoryzacji i identyfikacji użytkowników. Nie mniej ważny jest rozwój nowych technologii, administratorzy każdego dnia pracują przy wdrożeniach innowacyjnych technologii takich jak wirtualizacja, disaster
recovery czy private cloud.

Zespół programistów zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania na potrzeby usług elektronicznych udostępnianych szerokiej społeczności akademickiej. Ponadto odpowiada za rozwój komponentów służących do integracji systemów kluczowych dla funkcjonowania Uniwersytetu. Od niedawna zespół został włączony w projekty hurtowniane, służące m.in. przygotowaniu informacji zarządczej, jak również zapewnianiu spójności danych.