Dział Wsparcia Informatycznego

Dział Wsparcia Informatycznego realizuje następujące usługi na potrzeby UW:

helpdesk dla użytkowników poczty elektronicznej oraz hostingu WWW
zakup standardowego oprogramowania oraz certyfikatów do podpisu elektronicznego
realizacja zamówień na Elektroniczne Legitymacje Studenckie i Pracownicze