Usuwanie profilu eduroam – Microsoft Windows 7

Instrukcja krok po kroku

1. Klikamy w ikonę sieci na pasku zadań

2. W nowo otwartej liście wybieramy link „Otwórz Centrum sieci i udostępniania”

w7_del1
3. W panelu zarządzania sieciami wybieramy zakładkę „Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi”  w7-del2
4. Na liście sieci wyszukujemy i zaznaczamy profil sieci eduroam

5. Klikamy przycisk usuń i następnie potwierdzamy wybór

 w7_del3