Helpdesk


Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

Korzystanie z e-mail: Należy analizować treść wiadomości pod kątem poprawności językowej (ewidentne błędy stylistyczne, składniowe i językowe sugerują spam tłumaczony komputerowo. Należy usuwać przesyłki z ewidentnie nieznanych źródeł, otrzymane od nieznanych nadawców, zawierających podejrzany adres nadawcy (np.: xyz@blabla.com) . Korespondencja otrzymana od znanych i zaufanych podmiotów może być rozsyłana wbrew intencjom nadawcy (zainfekowany komputer nadawcy.)

więcej