Moje konto


Niektóre serwisy internetowe uczelni są dostępne publicznie, np. Strona główna lub Portal Informacyjny. Istnieją także serwisy niedostępne (lub częściowo niedostępne) publicznie, dedykowane pracownikom i studentom UW, np. USOSweb.

Punktem wyjścia do korzystania z dedykowanych zasobów informatycznych jest posiadanie tożsamości elektronicznej. Większość z pracowników i studentów już ją ma, bo korzysta z USOSweba. Korzystanie z takich systemów jest możliwe dopiero po potwierdzeniu przez użytkownika tożsamości, czyli zalogowaniu się – podaniu własnego jawnego identyfikatora oraz tajnego hasła. Dzięki temu dany system wie kim jesteśmy i co nam wolno zrobić.

Zarządzać własną tożsamością elektroniczną możesz w aplikacji Moje Konto.

Konto CAS

O TO JEST CENTRALNY SYSTEM UWIERZYTELNIANIA? Jest to działający w Internecie mechanizm, który umożliwia pracownikom, studentom oraz innym osobom związanym z Uniwersytetem Warszawskim łatwy i wygodny dostęp do tej części zawartości serwisów internetowych Uniwersytetu Warszawskiego, która nie jest dostępna dla każdego. Przykładem takiej zawartości mogą być oceny studenta lub wykaz dni urlopu pracownika. Z Centralnym

więcej

Active Directory

CO TO JEST ACTIVE DIRECTORY? Jest to tzw. usługa katalogowa, związana z zarządzaniem tożsamością osób logujących się do różnych innych usług informatycznych (np. serwisów internetowych, komputerów). W dużym uproszczeniu jest to coś, co daje nam możliwość stosowania tego samego loginu i hasła w kilku konkretnych usługach informatycznych działających na UW. Twoje login i hasło AD

więcej