DZIAŁ APLIKACJI KOMPUTEROWYCH

Jest jedną z jednostek centralnych zajmujących się obsługą informatyczną uczelni. Do zadań należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie uczelnią oraz wsparcie dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych. W skład działu wchodzą zespoły odpowiadające za obsługę poszczególnych systemów:

Zespół USOS

Odpowiada za obsługę systemów USOS (USOSadm, USOSweb, APD, SRS)

Zespół SAP

Odpowiada za obsługę systemów SAP (SAP GUI, SAP Portal)