DZIAŁ APLIKACJI KOMPUTEROWYCH

Jest jedną z jednostek zajmujących się obsługą informatyczną uczelni. Do jego zadań należy obsługa ogólnouniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie uczelnią oraz wsparcie dla pracowników administracji centralnej oraz pracowników administracji poszczególnych jednostek uczelnianych. W skład działu wchodzą zespoły odpowiadające za obsługę poszczególnych systemów:

Zespół USOS

Odpowiada za obsługę systemów USOS oraz USOSweb.

Zespół SAP

Odpowiada za obsługę systemu SAP

Zespół EZD

Odpowiada za obsługę systemu EZD