DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO

Zespół Service Desk

Zespół Service Desk świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia , konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.

Zespół UCP

Zespół UCP świadczy usługi związane z wytwarzaniem, użytkowaniem i wymianą Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) oraz Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP).

Więcej informacji o DSI na stronie dsi.it.uw.edu.pl