DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO

Zespół Servicedesk świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia, konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.