DZIAŁ SERWISU INFORMATYCZNEGO

Zespół Helpdesk

Zespół Helpdesk pomaga w rozwiązywaniu problemów z dostępem do systemów informatycznych zarządzanych centralnie (zakładanie kont, resetowanie haseł).

Zespół Servicedesk

Zespół Servicedesk świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia, konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.

Zespół Zakupów Sprzętowych

Zespół Zakupów Sprzętowych realizuje centralne zakupy informatyczne standardowego sprzętu komputerowego (komputer, monitor, laptop, drukarka, smartfon).

Zespół Uczelnianego Centrum Personalizacji

Zespół Uczelnianego Centrum Personalizacji świadczy usługi związane z wytwarzaniem, użytkowaniem i wymianą Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) oraz Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP).