DZIAŁ SIECI KOMPUTEROWYCH

Świadczy następujące usługi dla społeczności Uniwersytetu:

Zespół sieciowy

odpowiada za zapewnienie łączności Internetowej oraz miedzy jednostkami UW zarządzanie adresacją Internetową (IPv4, IPv6, DNS) koordynacja dostępu do sieci bezprzewodowej UW w tym projekt eduroam zapewnienie usług bezpiecznego zdalnego dostępu do sieci UW (vpn)

Zespół administratorów systemowych

odpowiada za sprawne działanie usług dla uniwersytetu oraz studentów. Administratorzy dbają m.in. o takie usługi jak poczta e-mail, systemy pracy grupowej, portal wewnętrzny oraz wszelkie aplikacje web związane z USOSem. Dodatkowo zespół odpowiada za systemy autoryzacji i identyfikacji użytkowników. Nie mniej ważny jest rozwój nowych technologii, administratorzy każdego dnia pracują przy wdrożeniach innowacyjnych technologii takich jak wirtualizacja, disaster recovery czy private cloud.

Zespół programistów

zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania na potrzeby usług elektronicznych udostępnianych szerokiej społeczności akademickiej. Ponadto odpowiada za rozwój komponentów służących do integracji systemów kluczowych dla funkcjonowania Uniwersytetu. Od niedawna zespół został włączony w projekty hurtowniane, służące m.in. przygotowaniu informacji zarządczej, jak również zapewnianiu spójności danych.