DZIAŁ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

DWI inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne we współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) i Działem Serwisu Informatycznego (DSI), działając zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów DWI realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Jednostki mogą skorzystać z oferty DWI, ale mogą także samodzielnie realizować zakupy w ramach swojej samodzielności, wtedy tryb zamówienia i procedurę należy uzgodnić z DZP.

Więcej informacji o DWI na stronie dwi.it.uw.edu.pl