DZIAŁ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

DWI inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne we współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) i Działami Pionu IT, działając zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów DWI realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Jednostki mogą skorzystać z oferty DWI lub samodzielnie realizować zakupy uzgadniając tryb zamówienia i procedurę z DZP.

Zakupy

Realizujemy centralne zakupy standardowego sprzętu komputerowego (komputer, monitor, laptop, drukarka, smartfon), certyfikatów (podpisów kwalifikowanych) i licencji oprogramowania komputerowego oraz dostępu do systemów informacji prawnych, domen.

Uczelniane Centrum Personalizacji

Świadczymy usługi związane z wytwarzaniem Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego (ELN), Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP) oraz Elektronicznej Legitymacji Absolwenta (ELA).

Zespół Helpdesk

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów z dostępem do systemów informatycznych zarządzanych centralnie (zakładanie kont, resetowanie haseł).