DZIAŁ WSPARCIA INFORMATYCZNEGO

DWI inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne we współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) i Działem Serwisu Informatycznego (DSI), działając zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regułami uczelni. W ramach zawartych umów DWI realizuje zakupy na zapotrzebowanie jednostek. Jednostki mogą skorzystać z oferty DWI, ale mogą także samodzielnie realizować zakupy w ramach swojej samodzielności, wtedy tryb zamówienia i procedurę należy uzgodnić z DZP.

Zespół Zakupów Sprzętowych

Zespół Zakupów Sprzętowych realizuje centralne zakupy informatyczne standardowego sprzętu komputerowego (komputer, monitor, laptop, drukarka, smartfon).

Zespół Uczelnianego Centrum Personalizacji

Zespół Uczelnianego Centrum Personalizacji świadczy usługi związane z wytwarzaniem, użytkowaniem i wymianą Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) oraz Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP).

Zespół Helpdesk

Zespół Helpdesk pomaga w rozwiązywaniu problemów z dostępem do systemów informatycznych zarządzanych centralnie (zakładanie kont, resetowanie haseł).