Pion Informatyczny Uniwersytetu Warszawskiego posiada certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013 w zakresie bezpieczeństwa świadczenia centralnych usług informatycznych służących jednostkom uczelni do prowadzenia dydaktyki, badań i gospodarki własnej.

Certyfikat po raz pierwszy uzyskaliśmy w roku 2016 i od tamtej pory ciągle doskonalimy nasze procedury bezpieczeństwa poddając je cyklicznym przeglądom i weryfikacji zarówno przez jednostki Uniwersytetu jak i instytucje zewnętrzne.

Nasza POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ukierunkowana jest na zapewnienie stałej dostępności, spójności i poufności danych wszystkich odbiorców usług informatycznych Uniwersytetu.

ISO27001:2013