Dostęp do wybranej strony jest ograniczony wyłącznie do sieci wewnętrznej Uczelni, do której można się podłączyć na trzy sposoby:

  • podłączając komputer kablem do sieci w budynku Uczelni
  • podłączając komputer bezprzewodowo do sieci Eduroam Uczelni
  • podłączając komputer poprzez oprogramowanie Vpn Uczelni skonfigurowane dla całego komputera (a nie tylko samej przeglądarki)

Informacje o sposobie konfiguracji VPN UW