Narzędzia, które można wykorzystać do pracy zdalnej w związku z zarządzeniem Rektora nr 50

Telekonferencje, wideokonferencje, wykłady on-line

Dyskusje on-line

Wymiana plików

Dostęp do sieci wewnętrznej UW

Korespondencja elektroniczna