Usługa UW Cloud Micro przeznaczona jest dla jednostek podstawowych na prawach wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.
Dostęp przydzielamy dla centralnego IT jednostki.

W ramach usługi udostępniamy zasoby w postaci maszyn wirtualnych.

Platforma wirtualizacji oparta jest o Hyper-V, dostęp do usługi można uzyskać za pośrednictwem witryny cloud.uw.edu.pl

W ramach usługi dostępne są następujące zasoby:

  • vCPU 2
  • RAM 4096 MB
  • HDD 50 GB
  • Liczba VM 1
  • NET 10Gbps

W celu uzyskania dostępu do usługi, prosimy o zgłoszenie przes system JIRA https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl