Konta i uprawnienia

Dostęp do systemu Centralny Rejestr Umów (CRU), zrealizowanego w oparciu o usługę Sharepoint możliwy jest przy wykorzystaniu konta AD.

Poziomy uprawnień

W ramach swojej jednostki, użytkownik CRU może otrzymać uprawnienia:

 • czytanie - przeglądanie dokumentów i dostęp do treści umów
 • edycja - przeglądanie, dodawanie i usuwanie dokumentów; edycja metadanych

Procedura nadania uprawnień

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień musi posiadać konto AD.
 2. Przełożony osoby (Dziekan/Dyrektor Jednostki) przesyła mailem na adres cru@adm.uw.edu.pl informacje komu mają być nadane uprawnienia:
  • Nazwa jednostki
  • Imię i nazwisko
  • Imienny służbowy adres email
  • Telefon kontaktowy
  • Zakres uprawnień (czytanie/edycja)
 3. Dział Aplikacji Komputerowych nadaje dostęp i przekazuje informację zwrotną.

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowiska Centralny Rejestr Umów jest utrzymywana i administrowana przez centralny Pion IT UW.