Jednostka Telefon Zespół
ADMINISTRACJA CENTRALNA (22) 55 20 544 Dział Serwisu Informatycznego
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA (22) 55 25 343 Oddział komputeryzacji
BIOLOGIA (22) 55 42 506 Serwis komputerowy
CENTRUM OTWARTEJ MULTIMEDIALNEJ EDUKACJI (22) 50 34 010 Dział ds. technicznych
CHEMIA (22) 82 20 211 Pracownia informatyczna
EKONOMIA (22) 55 49 129 Pracownia informatyczna
FIZYKA (22) 55 32 521 Ośrodek komputerowy
GEOLOGIA (22) 55 40 023 Ośrodek komputerowy
INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA (22) 87 49 393 Zespół łączności
MATEMATYKA (22) 55 44 202 Laboratorium komputerowe
PRAWO (22) 55 24 355 Sekcja informatyczna
PSYCHOLOGIA (22) 55 49 727 Ośrodek komputerowy
ZARZĄDZANIE (22) 55 34 027 Ośrodek komputerowy