Projekt SAP na Uniwersytecie Warszawskim

Na Uniwersytecie Warszawskim zakończyło się wdrożenie nowego systemu zarządzania oraz wspierającego go zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP. Nowy system ma za zadanie ułatwiać zarządzanie uczelnią, zapewniać przejrzystość i dostępność informacji, pozwolić na łatwiejsze podejmowanie decyzji strategicznych. W Polsce z systemu SAP ERP korzystają także Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Prace nad wdrożeniem SAP ERP na UW przebiegały w kilku etapach. W 2012 roku uczelnia uzyskała na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE postawiła odnowiona Konwencja Lizbońska. Na konieczność zmian w sposobie zarządzania uczelnią miały również wpływ zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. W przetargach przeprowadzonych w 2013 roku wybrana została platforma SAP ERP oraz konsorcjum firm wdrożeniowych: S&T wraz z Gavdi, Quercus, SI Consulting. Uzgadnianie koncepcji biznesowej, konfigurowanie oraz testowanie systemu odbywało się w latach 2014 - 2015. Pierwsze jednostki Uniwersytetu Warszawskiego zaczęły korzystać z systemu na początku 2016 roku, wszystkie jednostki zaczęły korzystać z systemu na początku 2017 roku.

Zobacz więcej informacji o projekcie