Zgłoszenia incydentów

W ramach Działu Sieci Komputerowych UW funkcjonuje Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego:

 • Piotr Michalski
 • Bartosz Jankowski
 • Przemysław Żółtowski

Zespół współpracuje z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz rządowym zespołem reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa powinno następować poprzez email lub telefon (rozmowy są nagrywane):

 • email: abuse@uw.edu.pl
 • telefon: +48-22-5520527

Zgłoszeń można dokonywać przez całą dobę, w godzinach pracy są obsługiwane na bieżąco, poza godzinami pracy są obsługiwane zgodnie z parametrami:

 • reakcja (potwierdzenie, że zgłoszenie zostało odebrane i działania są podejmowane):
  do 6 godzin,
 • działanie (przeprowadzenie działań adekwatnie do rodzaju incydentu):
  do 18 godzin.

Zainteresowanych możliwością przeskanowania podatności swojej infrastruktury narzędziem Nessus prosimy o kontakt na net@adm.uw.edu.pl.