Gmail dla pracowników

W ramach usługi Google Apps for Edu pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mają dostęp do skrzynki pocztowej o nieograniczonej pojemności z adresem @uw.edu.pl (pracownicy) lub @student.uw.edu.pl (studenci). Konto Google obejmuje także dostęp do dysku Google, dokumentów, kalendarza witryn, grup dyskusyjnych i komunikatora internetowego pozwalającego na czat i wideorozmowę.

Logowanie do usługi https://gmail.com

Instrukcja zakładania konta i logowania się do usługi do pobrania na panelu bocznym