Poczta elektroniczna


Zalecenia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu

Korzystanie z e-mail: Należy analizować treść wiadomości pod kątem poprawności językowej (ewidentne błędy stylistyczne, składniowe i językowe sugerują spam tłumaczony komputerowo. Należy usuwać przesyłki z ewidentnie nieznanych źródeł, otrzymane od nieznanych nadawców, zawierających podejrzany adres nadawcy (np.: xyz@blabla.com) . Korespondencja otrzymana od znanych i zaufanych podmiotów może być rozsyłana wbrew intencjom nadawcy (zainfekowany komputer nadawcy.)

więcej

Microsoft Exchange & Sharepoint

Microsoft Exchange & Sharepoint Narzędzia pracy biurowej: skrzynka pocztowa 5 GB z adresem @adm.uw.edu.pl, kalendarz, archiwum dokumentów. Aby się zalogować do poczty przejdź do https://exchange.uw.edu.pl/owa. Archiwum dokumentów https://sharepoint.uw.edu.pl jest dostępne tylko w intranecie lub poprzez https://vpn.uw.edu.pl.

więcej

Google Apps for Edu

Google Apps for Edu Narzędzia komunikacji i współpracy elektronicznej dla pracowników UW: skrzynka pocztowa 30 GB z adresem @uw.edu.pl, dysk, kalendarz, witryny, grupy dyskusyjne, komunikator internetowy – czat i wideorozmowy. Aby się zalogować przejdź do http://google.uw.edu.pl.

więcej

VMWare Zimbra

VMWare Zimbra Serwer poczty elektronicznej: skrzynka pocztowa 1 GB z adresem @uw.edu.pl, kalendarz. Aby się zalogować przejdź do https://poczta.uw.edu.pl.

więcej