Prawdopodobieństwo zaniku zasilania w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego [29.06.2017]

Z informacji uzyskanych od dostawcy energii elektrycznej wynika, że w najbliższych dniach mogą powtarzać się zaniki energii elektrycznej w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, co może skutkować niedostępnością systemów UW. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.