Problemy z dostępnością strony uw.edu.pl

W ostatnich dniach odnotowujemy powtarzające się ataki internetowe typu DDoS na infrastrukturę informatyczną UW, ataki skutkują okresową niedostępnością niektórych usług UW w Internecie, np. niedostępnością strony www.uw.edu.pl.