Strony internetowe


Certyfikaty TCS (Terena Certificate Service)

Dział Sieci Komputerowych UW (DSK UW) na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum PIONIER w ramach inicjatywy TCS (ang. Terena Certificate Service), pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów SSL firmy DigiCert. TCS jest usługą dodatkową, dodaną do usługi przyłączenia do sieci PIONIER. Usługa pozyskiwania elektronicznych certyfikatów dotyczy tylko i wyłącznie instytucji uprawnionych, do których należą jednostki wiodące

więcej