Telefony


Instrukcje użytkowe urządzeń VoIP

OpenStage 15 SIP OpenStage 60/80 SIP OpenStage 40 SIP Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 55G Telefon systemowy OpenScape Desk Phone IP 35G OpenStage Training (wideo ang.)

więcej

Wdrożenie VoIP – opis techniczny

Telefony VoIP, oprócz klienta SIP,  działają jak 2 portowe przełączniki sieciowe z przepustowością 100Mbit/s. Telefony można podłączać: 1) samodzielnie – wówczas potrzebne są oddzielne kable (i porty na przełączniku) dla komputera i telefonu  lub 2) razem z komputerem – wówczas wykorzystujemy jeden kabel i jeden port na przełączniku. Telefony VoIP wymagają okablowania co najmniej CAT 5.

więcej

Wdrożenie VoIP

Usługa wdrożenia telefonii VoIP jest realizowana w ramach projektu Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Wdrożenie telefonii IP (VoIP) na Uniwersytecie Warszawskim” realizowanego przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działanie 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu”.  Usługa wdrożenia telefonii VoIP na UW obejmuje następujące

więcej