Konta i uprawnienia

Dostęp do systemu EZD możliwy jest przy wykorzystaniu konta AD.

Proces serwisowy

Zgłoszenia błędów oraz wnioski o zmianę można zgłaszać mailem:

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowiska EZD na UW jest utrzymywana i administrowana przez centralny Pion IT UW.

Więcej informacji na ezd.it.uw.edu.pl