Konta i uprawnienia

Dostęp do systemu EZD-PUW możliwy jest przy wykorzystaniu konta AD.

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowiska EZD-PUW na UW jest utrzymywana i administrowana przez centralny Pion IT.

EZD-PUW

System elektronicznego zarządzania dokumentacją wytworzony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzki. Możliwości systemu:

  • wykonywanie dekretacji
  • wykonywanie akceptacji dokumentów
  • dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw
  • gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych
  • wykonywanie czynności kancelaryjnych (prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisu spraw)
  • realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznej dzięki integracji z Epuap

Konfigurację podpisu elektronicznego w EZD można wykonać w następujący sposób:

  • wyświetl swój certyfikat używając oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego
  • zapisz/eksportuj certyfikat w formacie crt np. certyfikat.crt
  • zaloguj się korzystając z konta AD
  • wybierz Ustawienia/Podpis/Przeglądaj, wybierz certyfikat.crt, a następnie Otwórz i Zapisz

Dodatkowe wymagania

System EZP-PUW wymaga zezwolenia na wyskakujące okienka w przeglądarce Chrome, Edge, FireFox. Zalecana jest instalacja dodatku Ezd-AddIn.

Jak założyć konto w EZD-PUW, skonfigurać przeglądarkę, zainstalować dodatek?

System nie jest wdrażany. Zakładanie kont nie jest realizowane.