Konta i uprawnienia

Dostęp do systemu Epuap możliwy jest przy wykorzystaniu profilu zaufanego.
Każda osoba musi założyć taki profil indywidualnie.
W kolejnym kroku profil zaufany danej osoby może zostać dołączony do profilu UW.

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowiska Epuap jest utrzymywana i administrowana przez Ministerstwo Cyfryzacji.