Epuap

Adres Epuap: epuap.gov.pl

Nazwa UW w Epuap: uwedupl

Nazwa skrytki ogólnej UW: /uwedupl/SkrytkaESP

Epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolski system służący do korespondencji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej. Użytkownikami Epuap są również uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Warszawski. Uniwersytet Warszawski identyfikowany jest w Epuap pod nazwą uwedupl.

Uniwersytet Warszawski posiada w Epuap skrzynkę ogólną, do której trafiają wszystkie wiadomości kierowane do Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatkowe skrzynki pomocnicze dedykowane poszczególnym jednostkom organizacyjnym UW. Jednostka organizacyjna UW posiada jedną własną skrzynkę. Skrzynka ogólna jest przeglądana przez Kancelarię Ogólną, która rozdziela trafiającą tam korespondencję do skrzynek poszczególnych jednostek. Dalszy obieg korespondencji, która trafiła do skrzynki jednostki, pozostaje w gestii jednostki. Wiadomości będące spamem trafiają do wydzielonej skrzynki. Zasady korzystania z systemu Epuap na Uniwersytecie Warszawskim określa Zarządzenie nr 64 Rektora UW z dnia 6 września 2017 r.

Konta i uprawnienia Epuap

Dostęp do epuap.gov.pl możliwy jest poprzez rządowy serwer tożsamości elektronicznej login.gov.pl. Każda osoba musi uzyskać taką tożsamość elektroniczną indywidualnie - więcej informacji na login.gov.pl. Następnie, osobista tożsamość elektroniczna może zostać dołączony do profilu UW w epuap.gov.pl.

Infrastruktura Epuap

Infrastruktura Epuap jest nadzorowana przez Ministra Cyfryzacji.