Dostęp

Jak założyć konto w epuap.gov.pl i edoreczenia.gov.pl ?

Można wybrać jeden z dwóch sposobów zakładania konta:

 • Załóż profil zaufany za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Skorzystanie z usług własnego banku w celu dokonania weryfikacji danych osobowych pozwala na uniknięcie wizyty w urzędzie potwierdzającym tożsamość. Lista dostępnych banków, które świadczą taką usługę znajduje się na stronie pz.gov.pl. Na stronie epuap.gov.pl wybierz Zarejestruj się - Chcę logować się przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości.

lub

 • Załóż konto w ePUAP na stronie epuap.gov.pl. Należy wybrać Zarejestruj się i wypełnić obowiązkowe pola. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza należy udać się do punktu potwierdzającego tożsamość wraz z dowodem osobistym w ciągu 14 dni. Lista punktów potwierdzających tożsamość dostępna jest na stronie epuap.gov.pl

Aktywacja osobistego konta

Mam już dostęp do skrzynki ePUAP w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie mam dostępu do e-Doręczeń - co mam zrobić ?

Jak dołączyć aktywowane osobiste konto do podmiotu uwedupl?

 • zaloguj się w epuap.gov.pl
 • skopiuj nazwę użytkownika wyświetloną w prawym górnym rogu ekranu, poniżej Twojego imienia i nazwiska
 • wypełnij formularz, wklejając do niego swoją nazwę użytkownika (nie zmieniaj wielkości liter)
 • wypełniony formularz musi zostać wydrukowany i podpisany przez Dziekana/Dyrektora Jednostki
 • oryginalny, wypełniony elektroniczne, wydrukowany i podpisany formularz należy zeskanować do pliku pdf
 • zaloguj się do it.jira.uw.edu.pl kontem AD, załącz zeskanowany formularz (plik pdf) i wybierz Utwórz
 • obsługę swojego zgłoszenia możesz śledzić w it.jira.uw.edu.pl

Formularz nie zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli został wypełniony ręcznie, nie posiada podpisu Dziekana/Dyrektora Jednostki lub wymagane pola nie zostały poprawnie wypełnione. Prosimy nie wysyłać formularza faxem.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zalecane jest włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania przy logowaniu hasłem:

 • zaloguj się do pz.gov.pl, tak jak do epuap.gov.pl
 • po zalogowaniu kliknij na swoje IMIĘ NAZWISKO (konto prywatne)
 • z menu wybierz “Zarządzanie kontem
 • po lewej stronie wybierz “Szczegóły konta
 • na górze wybierz “Edytuj
 • wprowadź swój aktualny numer telefonu komórkowego
 • zaznacz opcję “Uwierzytelnianie dwuskładnikowe podczas logowania hasłem
 • wybierz “Zapisz“ w celu zaakceptowania zmian

Przy najbliższym logowaniu hasłem na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany kod autoryzacyjny.

Przypominam, że wymóg włączenia dwuskładnikowego uwierzytelniania przy logowaniu hasłem wynika z §56 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej https://isap.sejm.gov.pl

Jak zaakceptować zaproszenie?

Po zgłoszeniu formularza, osoba wskazana w formularzu otrzyma zaproszenie z systemu ePUAP. Osoba wskazana w formularzu musi zaproszenie zaakceptować. Dopiero po przyjęciu zaproszenia można obsługiwać skrzynkę jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Aby zaakceptować zaproszenie:

 • Zaloguj się do systemu ePUAP
 • Na górze, po prawej stronie, obok imienia i nazwiska naciśnij na trójkąt
 • Z rozwiniętego menu, wybierz Zarządzanie kontem
 • Po lewej stronie, wybierz Uprawnienia
 • Wybierz Oczekujące zaproszenie
 • Wybierz Przyjmij
  Po przyjęciu zaproszenia administrator nada ostateczne uprawnienia do skrzynek i zamknie zgłoszenie. Po wysłaniu zaproszenia przez administratora, zgłaszana osoba otrzymuje również wiadomość w systemie ePUAP o temacie Informacja o zaproszeniu, które można znaleźć w Moja Skrzynka - Informacja o zaproszeniu.

Gdzie znajdę formularz zgłoszeniowy?

Formularz można pobrać tutaj. Trzeba go zgłosić przez it.jira.uw.edu.pl. Formularz nie zostanie przyjęty do realizacji, jeżeli został wypełniony ręcznie, nie posiada podpisu Dziekana/Dyrektora Jednostki lub wymagane pola nie zostaną poprawnie wypełnione. Prosimy nie wysyłać formularza faxem.