Zasady wgrywania aktualizacji systemów USOS i SAP

Komunikacja dotycząca błędów, wniosków o zmianę odbywa się poprzez JIRA:

Aktualizacje planowe środowisk produkcyjnych związane z wnioskami o zmianę

  • Zgłoszenia aktualizacji dotyczące USOS przekazane do godziny 14:00 we wtorek będą instalowane między godziną 14:00 a 20:00 w środę

  • Zgłoszenia aktualizacji dotyczące SAP przekazane do godziny 14:00 w środę będą instalowane między godziną 14:00 a 20:00 w czwartek

Aktualizacje związane z naprawą błędów na środowiskach produkcyjnych

  • Aktualizacje naprawiające błędy są wgrywane poza harmonogramem aktualizacji planowych

Aktualizacje na środowiskach nieprodukcyjnych (np. deweloperskich, testowych)

  • Aktualizacje na środowiska nieprodukcyjne są wgrywane na bieżąco
  • Aktualizacje zawsze trafiają najpierw na środowisko testowe
  • Błędy wykryte w czasie testów należy zgłaszać przez system JIRA
  • Po zakończeniu testów aktualizacje są przenoszone na środowisko produkcyjne
  • Przeniesienie na środowisko produkcyjne jest realizowane na podstawie decyzji w JIRA