Portal samoobsługi pracowniczej

W ramach usług SAP możliwy jest dostęp do Portalu Samoosbłusgi Pracowniczej:

portal.sap.uw.edu.pl.

Portal umożliwia dostęp do przechowywanych w SAP informacji dotyczących logującego się użytkownika, m.in. o warunkach zatrudnienia, zwolnieniach lekarskich, urlopach, paskach wynagrodzeń i formularzach PIT-11.

  • Hasło do portalu SAP można ustawić na stronie mojekonto.uw.edu.pl.
  • Dostęp do portalu SAP możliwy jest wewnątrz sieci Uczelni lub przez bezpieczne połączenie VPN z zainstalowaną aplikacją PulseSecure (więcej o usłudze VPN ).

Więcej informacji o portalu.

Usługi SAP

UWAGA:

  • Wymagane logowanie kontem Active Directory; w przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie mojekonto.uw.edu.pl.
  • Tylko osoby upoważnione mogą rejestrować tego typu zgłoszenia.

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowiska SAP na UW jest utrzymywana i administrowana przez centralny Pion IT UW.