Proces serwisowy SAP

Centralne IT koordynuje proces serwisowy SAP. W ramach procesu obsługiwane są zgłoszenia błędów oraz wnioski o zmianę. Zgłoszenia błędów oraz wnioski o zmianę są przekazywane do firm realizujących usługi serwisowe konfiguracji SAP na UW:

a w przypadku diagnozy, że błąd leży po stronie producenta platformy aplikacyjnej SAP, są przekazywane dalej do firmy

Lista osób uprawnionych do zgłaszania błędów i wniosków o zmianę dostępna jest w tym miejscu.

Procedura zgłaszania błędów

Formularz do zgłaszania błędów dostępny jest w tym miejscu.

Procedura:

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA
 • ZGŁASZAJĄCY w formularzu określa priorytet błędu:
  • Awaria – Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 1, jeśli problem ma bardzo poważne konsekwencje dla normalnych operacji gospodarczych i nie można wykonywać pilnych prac o kluczowym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa Zamawiającego. Następuje to na ogół w następujących okolicznościach: całkowita awaria systemu, zakłócenia w działaniu głównych funkcji systemu SAP w Systemie produktywnym.
  • Błąd – Zgłoszeniu nadawany jest priorytet 2, jeśli problem ma poważny wpływ na normalne operacje gospodarcze w Systemie produktywnym i nie można wykonywać niezbędnych zadań. Jest to spowodowane nieprawidłowościami lub brakiem działania funkcji systemu SAP, które są wymagane do wykonywania tych transakcji i/lub zadań.
  • Usterka
 • IT na podstawie wypełnionego formularza JIRA zakłada zgłoszenie w systemie obsługi zgłoszeń WYKONAWCY.
 • IT monitoruje zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń WYKONAWCY.
 • ZGŁASZAJĄCY błąd powinien reagować na zmiany w zgłoszeniu, komunikaty o zmianach są przekazywane automatycznie drogą mailową.
 • IT wgrywa poprawki przygotowane przez WYKONAWCĘ na środowiska UW (testowe, produkcyjne). Po usunięciu nieprawidłowości ZGŁASZAJĄCY weryfikuje na środowisku testowym, że błąd został usunięty i potwierdza to w JIRA rozwiązując zgłoszenie.
 • Po wgraniu poprawki na środowisko produkcyjne ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w JIRA.
 • IT na podstawie ww. informacji zamyka zgłoszenie w systemie WYKONAWCY.

Procedura wniosków o zmianę:

Formularz do zgłaszania wniosków o zmianę dostępny jest w tym miejscu.

Procedura:

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA
 • IT na podstawie wypełnionego formularza JIRA zakłada zgłoszenie w systemie obsługi zgłoszeń WYKONAWCY
 • WYKONAWCA dokonuje wyceny zmiany, w razie potrzeby kontaktuje się ze ZGŁASZAJĄCYM w celu doprecyzowania szczegółów zmiany
 • IT analizuje wycenę i po akceptacji kosztów zleca wykonanie prac
 • WYKONAWCA wprowadza zmianę na mandancie developerskim a następnie testowym.
 • ZGŁASZAJĄCY testuje zmianę i podejmuje decyzję o jej wgraniu na mandant produkcyjny.
 • Po weryfikacji zmiany na mandancie produkcyjnym ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w systemie JIRA.
 • IT na podstawie ww. informacji zamyka zgłoszenie w systemie WYKONAWCY.

Procedura tworzenia nowego konta bankowego w ramach istniejącego banku

Formularz do zgłaszania wniosków o zmianę polegającą na dodaniu nowego konta bankowego w ramach istniejącego banku dostępny jest w tym miejscu.

Procedura:

 • ZGŁASZAJĄCY pobiera i wypełnia formularz bankowy.
 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA (wniosek o zmianę) oraz dołącza formularz bankowy.
 • IT na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego JIRA oraz załączonego tam formularza bankowego wprowadza zmianę na mandancie developerskim a następnie testowym.
 • ZGŁASZAJĄCY testuje zmianę i podejmuje decyzję o jej wgraniu na mandant produkcyjny.
 • Po weryfikacji zmiany na mandancie produkcyjnym ZGŁASZAJĄCY zamyka zgłoszenie w systemie JIRA.