Portal samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej

Portal dostępny jest pod adresem: portal.sap.uw.edu.pl. Portal umożliwia dostęp do przechowywanych w SAP informacji dotyczących logującego się użytkownika, m.in. o warunkach zatrudnienia, zwolnieniach lekarskich, urlopach, paskach wynagrodzeń.
W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w danych należy zgłosić je do użytkowników kluczowych danego obszaru SAP.

Dostęp do konta

Dostęp do Portalu nadawany jest automatycznie na podstawie informacji z Biura Spraw Pracowniczych. Dla utworzonych kont nazwę użytkownika SAP można sprawdzić oraz hasło można zmienić na stronie mojekonto.uw.edu.pl.
Dostęp do strony możliwy jest wewnątrz sieci Uczelni lub przez bezpieczne połączenie VPN z zainstalowaną aplikacją PulseSecure (więcej o usłudze na stronie).

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika portalu samoobsługi pracowniczej SAP ESS jest przygotowany w formie pdf; dostęp tylko dla użytkowników z domeny @uw.edu.pl.