Pomoc

Nie pamiętam hasła - co mam zrobić?

Procedura zgłaszania wniosków o zmianę hasła lub odblokowanie konta:

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA uzupełniając login do systemu SAP.
 • IT na podstawie wypełnionego formularza odblokowuje konto lub nadaje hasło pierwotne, a następnie zamyka zgłoszenie.
 • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia wraz z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zalogowania się do systemu.

UWAGA:

 • Logowanie do JIRA kontem Active Directory; w przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie mojekonto.uw.edu.pl.

Konto zostało zablokowane z powodu błędnego logowania - co mam zrobić?

Procedura zgłaszania wniosków o zmianę hasła lub odblokowanie konta:

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy w JIRA uzupełniając login do systemu oraz nazwę systemu SAP.
 • IT na podstawie wypełnionego formularza odblokowuje konto lub nadaje hasło pierwotne, a następnie zamyka zgłoszenie.
 • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia wraz z niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zalogowania się do systemu.

UWAGA:

 • Logowanie do JIRA kontem Active Directory; w przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie mojekonto.uw.edu.pl.

Jakie są wymagania dotyczące haseł?

Bezpieczne hasło musi zawierać:

 • przynajmniej 1 duże litery
 • przynajmniej 1 znaki niealfabetyczne
 • przynajmniej 1 cyfry
 • nie może być krótsze niż 8 znaków

Niedopuszczalne jest używanie w hasłach imion, nazwisk, numerów rejestracyjnych, adresu zamieszkania itp. Konta niespełniające powyższych wymagań będą blokowane bez ostrzeżenia, dlatego zalecamy stosowanie bezpiecznych haseł. Zgodnie z wymogami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Informacji (Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 39 z dnia 2007-11-05) użytkownicy zobowiązani są do regularnej zmiany haseł.

Jak zalogować się do SAP Logon?

Kliknij na ikonę SAP Logon. Wybierz system: ERP – system produkcyjny, ERT – system testowy. Dwukrotnie kliknij na wybraną pozycję lub kliknij przycisk Logowanie. Uzupełnij dane logowania: mandant, użytkownik, hasło i naciśnij zieloną ikonę w lewym górnym rogu. Dodatkowe materiały w formie pdf; dostęp tylko dla użytkowników z domeny @uw.edu.pl.

Jak zalogować się do JIRA?

Po wejściu na stronę JIRA pojawi się okno do logowania. Należy wpisać dane konta Active Directory. W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie mojekonto.uw.edu.pl. UWAGA: Należy wpisać tylko login, bez przyrostka @ad.uw.edu.pl. Dodatkowe materiały w formie pdf; dostęp tylko dla użytkowników z domeny @uw.edu.pl.

Przydatne linki do JIRA:

Instalacja klienta SAP Logon

Dla systemu Windows 10 automatyzowany instalator aplikacji SAP Logon w wersji 7.70 można pobrać w tym miejscu. Dla systemów starszych niż Windows 10 konieczna jest instalacja wersji SAP Logon w wersji 7.60 (patchlevel 15). Zautomatyzowany instalator dostępny jest do pobrania w tym miejscu. Instalacja wymaga udzielenia zgody na przeprowadzenie procesu.
Jeśli po zainstalowaniu aplikacji SAP Logon występują problemy z uruchomieniem aplikacji, należy odinstalować oprogramowanie i zainstalować ponownie korzystając z instalatora dostępnego tutaj wersja 7.60 i wersja 7.70 tutaj według instrukcji dostępnej poniżej.
W razie potrzeby instrukcja instalacji SAP Logon dla systemu Windows dostępna jest w tym miejscu.
Klienta SAP Logon dla systemów MacOS można pobrać w tym miejscu. Instrukcja instalacji SAP Logon dla systemu MacOS dostępna jest w tym miejscu.
Klienta SAP Logon JAVA dla systemów Linux można pobrać w tym miejscu.
Aby pobierać programy instalacyjne oraz instrukcje wymagane jest logowanie CAS.