Osoby upoważnione

PA

Magdalena Gaczyńska
Alina Bodytko
Maria Guzik
Anna Jurkiewicz
Kinga Bartoszewska
Magdalena Siemczuk

PY

Jolanta Siemaszko
Katarzyna Grela
Katarzyna Potoczna
Katarzyna Biernat-Pilarska

FI COPS SD FIAA

Ewa Mikłaszewicz
Paweł Zdzieborski
Ewa Odzimkowska
Urszula Wrzodak
Katarzyna Jabłońska
Marzena Warszawin–Giżycka
Edyta Hynowska
Tomasz Szynal
Barbara Latoszek
Karolina Miedzianowska
Anna Gościńska
Agnieszka Głąb
Bogusława Wojciechowska
Danuta Owies

DR

Paweł Nurkiewicz