Dostęp do systemu SAP

Procedura zgłaszania wniosków o nadanie lub modyfikację uprawnień

 • ZGŁASZAJĄCY wypełnia formularz zgłoszeniowy na strony http://formularze.adm.uw.edu.pl
 • ZGŁASZAJĄCY tworzy zgłoszenie w systemie JIRA załączając podpisany (ręcznie lub cyfrowo) skan/plik pdf formularza uprawnień. UWAGA: formularz musi być podpisany przynajmniej przez przełożonego i użytkownika kluczowego.
 • DAK nadaje uprawnienia w systemie SAP i zamyka zgłoszenie.
 • ZGŁASZAJĄCY otrzymuje e-mail z informacją o statusie realizacji zgłoszenia.
 • Proszę nie wysyłać formularzy faxem.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza należy utworzyć zgłoszenie do zespołu DAK-SAP w systemie JIRA.

Aby wypełnić formularz osoba ubiegająca się o uprawnienia musi się zalogować poprzez konto Active Directory. W przypadku braku takiego konta należy je aktywować poprzez zmianę hasła na stronie https://mojekonto.uw.edu.pl/

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z instrukcją wypełniania formularza SAP oraz procedurą zgłaszania nowego użytkownika.

UWAGA:

 • Na formularzu podpisuje się Kierownik Jednostki oraz Użytkownik kluczowy SAP (Sprawdź kto jest użytkownikiem kluczowym SAP z danego obszaru).
 • Formularz znajduje się pod adresem formularze.adm.uw.edu.pl.

Wymagania sieciowe

 • Dostęp jest możliwy z komputerów dodanych do domeny Active Directory i odpowiednio skonfigurowanych. Grupą komputerów mających dostęp zarządza Dział Serwisu Informatycznego. Głównie są to komputery w Biurze Spraw Pracowniczych i Kwesturze.

lub

 • Dostęp jest możliwy po włączeniu VPN z użyciem tokena. Dostęp oraz token otrzymuje się na podstawie wniosków VPN.

Środowiska SAP

 • Środowisko deweloperskie:
  • ERD 100 - Mandant konfiguracyjny
 • Środowisko testowe:
  • ERT 200 - Mandant testowy – testy funkcjonalne
 • Środowisko przedprodukcyjne:
  • ERR 400 - Mandant przedprodukcyjny – testy funkcjonalne z prawdziwymi danymi
 • Środowisko produkcyjne:
  • ERP 400 - Mandant produkcyjny