VPN

Virtual Private Network to bezpieczny tunel w internecie, którym komputer zostaje podłączony do sieci uniwersyteckiej. Ma wtedy taki sam adres jak komputery w pracy. Czyli VPN to sieć wewnętrzna, ale nie fizyczna, tylko wirtualna. Po uruchomieniu VPN ruch z domu (lub konferencji) trafia najpierw na UW, a potem do internetu. Pracujesz z domu, ale wirtualnie Twój laptop stoi na biurku w pracy. Aby się zalogować przejdź do vpn.uw.edu.pl

Zdalny dostęp do systemów ogólnouczelnianych

 • Uprawnienia: systemy biblioteczne np. Springerlink, ACM Digital Library, wewnętrzny sharepoint, USOSadm i wiele innych
 • Logowanie: vpn.uw.edu.pl
 • Źródło Autoryzacji: Active Directory (AD) lub Centralny System Uwierzytelniania (CAS)
  Wymagania:
 • aktywne konto w systemie Active Directory lub
 • aktywne konto w systemie CAS

Zdalny dostęp do systemów zarządzania uczelnią

 • Uprawnienia: zdalny dostęp do systemów SAP/USOS
 • Logowanie: vpn.uw.edu.pl
 • Źródło Autoryzacji: Active Directory + Token
  Wymagania:
 • aktywne konto w systemie Active Directory
 • aktywne konto w systemie SAP/USOS
 • wypełnienie wniosku
  po otrzymaniu tokenu zapoznanie się z instrukcją. W przypadku problemów proszę zajrzeć do sekcji FAQ

Zdalny dostęp dla pracowników sekcji IT

Instrukcja użycia tokenów

Zdalny dostęp dla podwykonawców z firm zewnętrznych

FAQ – Często zadawane pytania

 • Potrzebuję instalator Pulse Secure. Moja przeglądarka nie wspiera oprogramowania JAVA, czy mogę skorzystać z usługi VPN?
  Tak. Należy skorzystać z instrukcji ręcznej konfiguracji i pobrać instalator (wymagane logowanie):
  Windows x86, Windows x64
  MacOSX
  Network Connect CentOS/RHEL, Pulse Secure CentOS/RHEL 32 bit, Pulse Secure CentOS/RHEL 64 bit
  Ubuntu/Debian 32 bit, Ubuntu/Debian 64 bit
  Dostępna jest również aplikacja w Microsoft Store dla Windows10. W konfiguracji należy podać adres „vpn.uw.edu.pl”.
 • Czy logowanie przez www to jedyny sposób?
  Po zalogowaniu przez www istnieje możliwość pobrania aplikacji Network Connect lub Pulse Secure (w zakładce Client Application Sessions przycisk START). Aplikacja ta umożliwia ciągłe korzystanie z usługi VPN, tak jakby dany komputer był podłączony do sieci uniwersyteckiej. Innymi słowy, ze świata nasz komputer widziany jest jako uniwersytecki. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą skorzystać z aplikacji Pulse Secure dostępnej w Google Play i Iphone App. uzyskując dostęp wyłącznie do usług ogólnouczelnanych UWAGA aplikacja Network Connect wymaga poprawnie zainstalowanego oprogramowania JAVA.
 • Jakie są inne funkcjonalności usługi VPN?
  Ciekawą funkcjonalnością są tzw. spotkania (zakładka Meeting). Użytkownik może tworzyć spotkania w trakcie których ma możliwość współdzielenia swojego pulpitu (opcja New Meeting…), albo nawet sterować myszą i klawiaturą na zdalnym komputerze gościa, który wyraził na to zgodę (opcja Support Meeting…). Podczas tworzenia spotkania użytkownik może podać listę adresów e-mail gości, których chce zaprosić do spotkania lub „ręcznie” przekazać wyświetlone dane potrzebne do zalogowania. Każdy z nich otrzyma wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi do zalogowania, gość nie musi posiadać aktywnego konta w AD.