VPN

Virtual Private Network to bezpieczny tunel w internecie, którym komputer zostaje podłączony do sieci uniwersyteckiej. Ma wtedy taki sam adres jak komputery w pracy. Czyli VPN to sieć wewnętrzna, ale nie fizyczna, tylko wirtualna. Po uruchomieniu VPN ruch z domu (lub konferencji) trafia najpierw na UW, a potem do internetu. Pracujesz z domu, ale wirtualnie Twój laptop stoi na biurku w pracy.

Oprogramowanie VPN

Zdalny dostęp dla pracowników UW

Zdalny dostęp do systemów zarządzania uczelnią

  • Dostęp do SAP GUI i Szarego USOSa
  • Upewnij się w Moje Konto, że znasz swoje hasło do AD lub CAS
  • Do uzyskania dostępu niezbędny jest fizyczny token, żeby go otrzymać wypełnij wniosek PDF lub złóż wniosek za pośrednictwem DocSense (Utwórz dokument -> wniosek założenia konta usługi VPN z dwuskładnikowym uwierzytelnieniem) i w zakładce AKCEPTACJA dodaj kierownika jednostki
  • Instrukcja konfiguracji