Bezpieczny internet

Korzystanie z e-mail:

 • Należy analizować treść wiadomości pod kątem poprawności językowej (ewidentne błędy stylistyczne, składniowe i językowe sugerują spam tłumaczony komputerowo.
 • Należy usuwać przesyłki z ewidentnie nieznanych źródeł, otrzymane od nieznanych nadawców, zawierających podejrzany adres nadawcy (np.: xyz@blabla.com) .
 • Korespondencja otrzymana od znanych i zaufanych podmiotów może być rozsyłana wbrew intencjom nadawcy (zainfekowany komputer nadawcy.)
 • Nigdy nie powinno się klikać na link do strony www umieszczony w treści wiadomości. Adres strony należy zawsze ręcznie wpisać do paska adresów w przeglądarce.
 • Przed otwarciem załącznika dobrze jest rozważyć , czy jest to załącznik oczekiwany i wynikający z prowadzonej korespondencji. W razie wątpliwości można zweryfikować z nadawcą treść przesyłki.

Korzystanie z przeglądarki internetowej:

 • Przed wejściem na stronę, należy uważnie przeanalizować jej adres pod kątem podejrzanych „literówek” (np. zamiast „microsoft” „microsaft”) i unikać otwierania takich stron.
 • Przed wpisaniem loginu i hasła na stronie sprawdzić jej autentyczność, sprawdzając czy adres zaczyna się od https://, czy nie występują w nim literówki, czy strona nie wygląda podejrzanie (np. nieznane logo, podejrzane podpisy i reklamy).
 • Należy unikać instalowania w przeglądarkach zbędnych wtyczek, akceleratorów, dodatkowych gadżetów. Koniecznie należy aktualizować działające wtyczki.

Instalacja oprogramowania:

 • Nielicencjonowane programy miewają „dziury” umożliwiające nieuprawnioną, zdalną ingerencję w system operacyjny. Najbezpieczniejszym żródłem oprogramowania jest strona jego producenta.
 • Wiele popularnych portali dedykowanych do ściągania oprogramowania, wymusza zainstalowanie potencjalnie niebezpiecznego managera pobierania (downloader).
 • Instalatory programów często mają domyślnie włączone opcje, uruchamiające instalację zbędnych lub niebezpiecznych programów typu adware, dodatkowy antywirus lub inne.
 • Należy zwracać uwagę, czy zainstalowany program antywirusowy nie wyłączył się lub nie przestał się aktualizować. Jeśli tak – należy to niezwłocznie zgłaszać administratorom komputera.
 • Należy zwracać uwagę, czy instalują się aktualizacje i poprawki do systemu operacyjnego i zainstalowanych programów.
 • Należy archiwizować ważne pliki na zewnętrznych nośnikach i przechowywać je w min. 2 kopiach w bezpiecznym miejscu.