Zgłoszenia incydentów

Na UW funkcjonuje Zespół Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Zespół współpracuje z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz rządowym zespołem reagowania na incydenty komputerowe CERT.GOV.PL.

Incydenty bezpieczeństwa można zgłosić przez system obsługi pomocy, email lub telefon:

Zgłoszeń można dokonywać przez całą dobę.

Bezpieczeństwo aplikacji internetowych

Zainteresowanych sprawdzeniem bezpieczeństwa aplikacji internetowych prosimy o kontakt na abuse@uw.edu.pl.