Helpdesk centralny

Budynek Pokuratorski (budynek dawnego Centrum Informatycznego) na Kampusie Centralnym, piętro I, pokój 105
(+48-22) 55-20-836, 55-22-005

Mapa

Rejestracja zgłoszeń (wymaga zalogowania kontem AD)

Helpdesk świadczy usługi wsparcia pracowników uniwersyteckich, w szczególności pracowników administracji centralnej w zakresie:

  • poczty mailowej w domenie uw.edu.pl (*zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 279 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 grudnia 2020 r.w sprawie poczty elektronicznej Uniwersytetu Warszawskiego)
  • resetu haseł w poczcie mailowej
  • zakładaniu kont funkcyjnych
  • informowaniu o usługach świadczonych przez Pion Informatyczny
  • Helpdesk nie konfiguruje urządzeń użytkowników: komputerów/ laptopów/ telefonów/ smartfonów itp. Nie dokonuje również konfiguracji programów pocztowych i nie prowadzi szkoleń. W przypadku problemów proszę kontaktować się z lokalną sekcją informatyczną. Kontakt dostępny na stronie IT: https://it.uw.edu.pl/pl/kontakt/

Pracownicy wydziałowi w przypadku problemów, w pierwszej kolejności powinni kontaktować się z sekcjami informatycznymi swoich jednostek. Zestawienie sekcji informatycznych na Wydziałach znajduje się na stronie: it.uw.edu.pl/pl/kontakt

Helpdesk nie świadczy pomocy studentom. Studenci ze wszystkimi problemami zgłaszają się do dziekanatów swoich jednostek. W sytuacji szczególnej, w imieniu studenta, pracownicy sekretariatów mogą zgłaszać utrudnienia z działaniem usług.