Usługi Google UW

Usługi Google UW w domenach uw.edu.pl oraz student.uw.edu.pl mają określone limity dotyczące przechowywanych danych:

  • Pracownicy i Doktoranci: 200 GB
  • Studenci: 100 GB
  • Goście, byli Pracownicy i byli Studenci: 20 GB

Przekroczenie limitów spowoduje automatyczne zablokowanie możliwości dodawania kolejnych plików do dysku. W przypadku nagminnego przekraczania limitów, UW zastrzega sobie prawo do usunięcia nadmiarowych danych.

Dyski Google

Pracownicy UW mają możliwość złożenia wniosku o utworzenie dysku współdzielonego, który posiada osobny limit przestrzeni.
Maksymalna ilość przestrzeni dyskowej to 200GB.

Wniosek o założenie dysku współdzielonego złóż za pośrednictwem DocSense (Utwórz dokument -> Wniosek o usługi Google) i w zakładce AKCEPTACJA dodaj kierownika projektu/jednostki.