#Wifi na konferencji

Dział Sieci Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego jest w stanie dostarczyć usługę dedykowanej sieci bezprzewodowej dla celów konferencji.

W celu uzyskania usługi WiFi na konferecji należy utworzyć zgłoszenie przez stronę https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl (wymagany login AD), zawierające poniższe dane:

  • Miejsce konferencji: (np. Stary Buw sale 1,2,3, AMAX sala A, B,C )
  • Data konferencji: (data lub przedział od-do w przypadku większej ilości dni).
  • Sugerowana nazwa sieci: (np.: UW-KONFERENCJA)
  • Sugerowane hasło dostępu do sieci: (np.: KONFERENCJA2011). Musi składać się z min. 8 znaków.
  • Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za konferencję: (telefon komórkowy/email)
  • Przybliżona ilość osób uczestniczących w konferencji.
  • Po wysłaniu ww. danych zostanie wysłana wiadomość zwrotna z potwierdzeniem uruchomienia sieci bezprzewodowej w żądanym przedziale czasowym.

UWAGA: Chęć uruchomienia sieci bezprzewodowej musi zostać zgłoszona co najmniej 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia konferencji, zgłoszenie musi być wysłane przy użyciu uniwersyteckiego konta poczty elektronicznej.

W celu uzyskania dodatkowych usług związanych z dostępem przewodowym np. dla potrzeb wideokonferencji prosimy o dodatkowy kontakt w celu ustalenia szczegółów.