Wifi na konferencji

Dla uczestnika

Uczestnicy konferencji powinni zalogować się do sieci UW-GuestWifi i w portalu logowania wybrać opcję “Kod konferencji”.

Dla organizatora

W celu uzyskania kodu konferencyjnego należy utworzyć zgłoszenie przez stronę zgloszenia.jira.uw.edu.pl (wymagany login AD).

UWAGA: Chęć aktywowania sieci bezprzewodowej musi zostać zgłoszona co najmniej 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia konferencji.

W celu uzyskania dodatkowych usług związanych z dostępem przewodowym np. dla potrzeb wideokonferencji lub wideo streamingu prosimy o dodatkowy kontakt w celu ustalenia szczegółów.