Panel Administratora IT

Panel administratora IT umożliwia zarządzanie adresacją oraz strefami DNS przypisanymi do jednostki. Użytkownik ma m.in. możliwość edycji statycznych wpisów i opcji DHCP. Po edycji danych zmiany są automatycznie wprowadzane na urządzenia. Do panelu można zalogować się kontem Active Directory pod adresem panel.noc.uw.edu.pl/.

Pierwsze logowanie wymaga zgłoszenia do zespołu sieciowego przez system JIRA https://zgloszenia.jira.uw.edu.pl w celu przypisania zasobów do konta.