Konta i uprawnienia

Dostęp do systemu IRK możliwy jest przy wykorzystaniu konta IRK.

Dostęp do systemu IRKpodyplomowe możliwy jest przy wykorzystaniu konta IRKpodyplomowe lub konta CAS.

Proces serwisowy

Pomoc można uzyskać tutaj:

Infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna niezbędna do funkcjonowania środowisk IRK oraz IRKpodyplomowe na UW jest utrzymywana i administrowana przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

Więcej informacji na https://irk.uw.edu.pl