Servicedesk centralny

Zespół serwisowy DSI świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia, konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.

Zadania zespołu serwisowego DSI:

  • Przygotowanie stanowisk komputerowych do pracy,
  • Rozwiązywanie problemów z niewłaściwym funkcjonowaniem komputera,
  • Naprawa sprzętu komputerowego,
  • Instalacja oprogramowania,
  • Tworzenie rekomendowanych na UW standardów kupowanego sprzętu komputerowego,
  • Współpraca z innymi jednostkami UW,
  • Obsługa zgłoszeń serwisowych.

Informacje regulujące sposób działania Servicedesk: