Wsparcie IT na UW

  • Pracownicy Administracji Ogólnouniwersyteckiej otrzymują wsparcie informatyczne od Działu Serwisu Informatycznego (Servicedesk).
  • Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych UW otrzymują wsparcie informatyczne w swoich macierzystych jednostkach. Kontakt do działów IT na UW.

Zgłoszenia

  • Zgłoszenia dotyczące problemów z centralnymi usługami UW (poczta uniwersytecka w domenie uw.edu.pl, zakładanie kont funkcyjnych, dostęp do usług chmurowych, aplikacje do pracy zdalnej, domeny itp.) pracownik UW może składać w Dziale Wsparcia Informatycznego (Helpdesk) poprzez system zgłoszeniowy jira: HELPDESK - Biuro Obsługi Klienta. (logowanie kontem AD)
  • Zgłoszenia dot. wsparcia IT dla Administracji Ogólnouniwersyteckiej przyjmowane są poprzez system zgłoszeniowy jira: SERVICE DESK - Biuro Obsługi Klienta. (logowanie kontem AD)
  • Zgłoszenia dotyczące problemów z centralnymi aplikacjami UW (USOS, SAP, POLON, itp.) pracownik UW może składać bezpośrednio do działu IT w macierzystej jednostce, albo poprzez system zgłoszeniowy jira: Centrum Pomocy IT@UW - Biuro Obsługi Klienta. (logowanie kontem AD)

Moje Konto

Informację odnośnie przypisanych kont oraz zmiana do niech haseł są dostępne na mojekonto.uw.edu.pl. (logowanie kontem CAS)