Wsparcie IT na UW

Pracownicy Administracji Ogólnouniwersyteckiej otrzymują wsparcie informatyczne w zespole Servicedesk (Dział Serwisu Informatycznego).

Zgłoszenia dot. wsparcia IT dla Administracji Ogólnouniwersyteckiej przyjmowane są poprzez system zgłoszeniowy jira: SERVICE DESK - Biuro Obsługi Klienta (uw.edu.pl) (logowanie kontem AD).

Pracownicy pozostałych jednostek organizacyjnych UW otrzymują wsparcie informatyczne w swoich macierzystych jednostkach.
Kontakt do działów IT na UW: it.uw.edu.pl/pl/kontakt/.

Zgłoszenia dotyczące problemów z centralnymi aplikacjami UW (USOS, SAP, POLON, itp.) pracownik UW może składać bezpośrednio do działu IT w macierzystej jednostce, albo poprzez system zgłoszeniowy jira: Centrum Pomocy IT@UW - Biuro Obsługi Klienta (logowanie kontem AD).

Zgłoszenia dotyczące problemów z centralnymi usługami UW (poczta uniwersytecka w domenie uw.edu.pl, zakładanie kont funkcyjnych, dostęp do usług chmurowych, aplikacje do pracy zdalnej, domeny itp.) pracownik UW może składać do Helpdesku Centralnego poprzez system zgłoszeniowy jira: HELPDESK - Biuro Obsługi Klienta (uw.edu.pl) (logowanie kontem AD).

Dane do konta AD dostępne są na portalu mojekonto.uw.edu.pl (logowanie kontem CAS).