Serwis Informatyczny

Szczegółowe informacje odnośnie aktualnej sytuacji spowodowanej koronawirusem znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: www.uw.edu.pl/komunikaty-uw-w-sprawie-koronawirusa-sars-cov-2/.

Narzędzia, które można wykorzystywać do pracy zdalnej w związku z Zarządzeniem Rektora nr 50 dostępne są na stronie: it.uw.edu.pl/pl/praca-zdalna/.

W przypadku problemów należy kontaktować się z działami IT w jednostkach, wykaz: it.uw.edu.pl/pl/kontakt/.

W obecnej sytuacji prosimy o kontakt poprzez system zgłoszeń JIRA oraz ewentualnie mailowy:

  • dedykowany dla pracowników administracji centralnej: sdesk@adm.uw.edu.pl
  • dla pozostałych pracowników: helpdesk@uw.edu.pl

Odbiór legitymacji odbywa się w środy i czwartki w godzinach 10.00-14.00. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

Dział Serwisu Informatycznego (DSI) realizuje wsparcie pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, szczególnie pracowników administracji Centralnej w następującym zakresie:

  • Zespół Service Desk świadczy usługi jednostkom Administracji Centralnej UW w zakresie podłączenia, konfiguracji i utrzymania sprawności użytkowanego w miejscu pracy sprzętu komputerowego.
  • Zespół UCP świadczy usługi związane z wytwarzaniem, użytkowaniem i wymianą Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS), Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznej Legitymacji Pracownika (ELP), Elektronicznej Legitymacji Absolwenta (ELA) oraz Elektronicznej Legitymacji Służbowej Nauczyciela Akademickiego (ELSNA).

Zespół Helpdesk IT świadczy usługi wsparcia oraz udzielenia pomocy pracownikom Uczelni z zakresu obszarów informatycznych realizowanych przez Pion Informatyczny.

Zespół Zakupów Sprzętowych realizuje następujące zakupy informatyczne:

  • standardowy sprzęt komputerowy (komputer, monitor, laptop, drukarka),
  • inicjuje zakupy innego sprzętu komputerowego według indywidualnej specyfikacji w ramach centralnych zamówień publicznych,
  • telefonów komórkowych.

Dodatkowo Zespół zajmuje się zakupem licencji oraz podpisów kwalifikowanych. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie: it.uw.edu.pl/pl/uslugi/UslugiZakupyZakupy/.

We współpracy z Działem Zamówień Publicznych (DZP) Zespół inicjuje i przygotowuje zamówienia publiczne zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi regulacjami uczelni. W ramach zawartych umów realizowane są zakupy na indywidualne zapotrzebowanie jednostek. Staramy się zapewnić ciągłość dostaw.