Jak założyć konto Gmail?

Jak zweryfikować konto Gmail

Weryfikowanie konta Gmail jest konieczne do resetowania zapomnianego hasła w aplikacji Moje Konto. Zweryfikowane konto jest uznawane za jednoznaczny identyfikator pracownika w systemach UW.

W celu zweryfikowania konta nalezy zalogować się w aplikacji Moje Konto mojekonto.uw.edu.pl, następnie przejść do sekcji Google.

Konta przypisane do pracownika, ale jeszcze niezweryfikowane znajdują się w podsekcji “Konta proponowane (Niezweryfikowane)”. W celu weryfikacji należy kliknąć w przycisk “zweryfikuj”, wybrać typ konta i kliknąć przypisz. System wyśle na podany adres link weryfikacyjny, który należy kliknąć.

Jaka jest postać loginu?

  • Pracownicy: twoje.nazwisko@uw.edu.pl (t.drump@uw.edu.pl)

Adresy mailowe w poczcie uczelnianej, centralnej, tj. w domenie uw.edu.pl oraz student.uw.edu.pl tworzone są unikatowym algorytmem, który uniemożliwia pomyłkę z innymi osobami o takich samych danych osobowych. System nadaje loginy automatycznie dla wszystkich osób, którzy są członkami społeczności uczelnianej. Pracownicy, doktoranci, studenci oraz współpracownicy, którzy pojawią się w systemach, mają zakładane konta pocztowe, niezależnie czy są aktywnymi użytkownikami czy zostali usunięci na etapach rekrutacji. W związku z powyższym zmiana loginu nie jest możliwa, wyjątek stanowi zmiana danych osobowych.

Gdzie zalogować się do poczty Gmail?

  • gmail.com
  • Jeśli już korzystasz z innego konta gmail, wybierz opcję “dodaj nowe konto”

Reset zapomnianego hasła dla kont potwierdzonych:

Reset zapomnianego hasła dla kont niepotwierdzonych:

Zmiana hasła:

Limity przechowywanych danych:

Mam problem z kontem Google - gdzie mogę poprosić o pomoc?

W przypadku problemów skontaktuj się z helpdeskiem centralnym it.uw.edu.pl/pl/kontakt/