Jak założyć konto Gmail?

  • Studenci - Konto jest tworzone automatycznie podczas immatrykulacji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zostało utworzone automatycznie, możesz je założyć samodzielnie pod adresem: mojekonto.uw.edu.pl

Jaka jest postać loginu?

  • Studenci: twoje.nazwisko@student.uw.edu.pl (m.eacron@student.uw.edu.pl)

Gdzie zalogować się do poczty Gmail?

  • gmail.com
  • Jeśli już korzystasz z innego konta gmail, wybierz opcję “dodaj nowe konto”
  • Konfiguracja poczty google w innych klientach poczty - instrukcja

Reset zapomnianego hasła:

Zmiana hasła:

Mam problem z kontem Google - gdzie mogę poprosić o pomoc?

W przypadku problemów skontaktuj się z helpdeskiem centralnym https://it.uw.edu.pl/pl/kontakt/