Wytworzenie systemu antyplagiatowego mającego status open­source

Abstrakt: W ramach zadania wytworzony zostanie kompleksowy, otwarty system antyplagiatowy. System
pracować będzie w rozproszonym środowisku (każda z uczelni uruchomi własną instancję
oprogramowania antyplagiatowego) pozwalającym na sprawdzanie prac lokalnie – w oparciu o
własne archiwa prac dyplomowych jak i pomiędzy zrzeszonymi uczelniami. Takie podejście
pozwoli na porównanie sprawdzanych prac z jak największą bazą archiwalnych prac. Jako
kluczowe źródła danych do porównywanie prac pod kątem wykrycia plagiatów użyte zostaną
systemy Archiwów Prac Dyplomowych (APD) partnerów projektu a także Ogólnopolskie
Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD).

Produkty: Uruchomienie narzędzia informatycznego (system federacyjnego zarządzania tożsamością,
system antyplagiatowy) oraz wdrożenie jednolitej procedury antyplagiatowej wykorzystującej
wdrożone narzędzie informatyczne.

Link do strony: brak

Budżet: 2 000 000 zł

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ oraz środki własne UW